அழகி, உலகெங்கிலுமாக, 1000-க்கணக்கான தனிநபர் பயனாளர்களைப் பெற்றுள்ளது. இது போக, 100-க்கணக்கான வியாபார இயக்கங்கள், மற்ற பல மையங்கள், NPOs, ..., முதலானவற்றையும் பயனாளர்களாய்ப் பெற்றுள்ளது. அவற்றில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • Rane (Madras) Ltd., Chennai.
 • Southern Railway PRO, Trichy.
 • Coimbatore Capital Ltd., Coimbatore.
 • Caterpillar India Private Ltd., Singapore.
 • Reynolds Pens India Pvt. Ltd., Kanchipuram.
 • Larsen & Toubro (LTM Business Unit), Chennai.
 • Indbank Merchant Banking Services Ltd., Chennai.
 • AIR & DD [Office of the Chief Engineer (SZ)], Chennai.
 • MAS Linea Leather Accessories, Mahindra City, Chengalpet.

 • 'S' Pictures, Chennai.
 • IP Rings Ltd., Chennai.
 • New Booklands, Chennai.
 • ESAB India Ltd., Chennai.
 • Beacon Weir Ltd., Chennai.
 • Save the Children, Sweden.
 • ESPIEM Plastics Ltd., Chennai.
 • Ayngaran International, Chennai.

 • Lotus Labs Ltd., Chennai & Bangalore.
 • Deccan Trading Corporation, Bangalore.
 • Semler Research Center, Salem & Bangalore.

 • The Planters' Assn. of Tamilnadu, Coimbatore.
 • Chennai Container Terminal Pvt. Ltd., Chennai.
 • ISKCON (Intl. Soc'y for Krishna Consciousness), Chennai.
 • Kards (Kairali Rural Development Society), Palakkad, Kerala.
 • Office of the Superintendent of Police, Special Branch, Chennai.
 • Office of the Principal Accountant General (AG's Office), Chennai.

 • AKR Consultants - Akrconsultants.net
 • Daily Bread Host - Dailybreadhost.com
 • Hard and Fast Technology Pvt. Ltd. - Hnsonline.com