• பிரதானமாகக் கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் அதிமுக்கிய உதவிக் குறிப்புகள் - helptips.html

 • அழகியை நிறுவுவது எப்படி? பயன்படுத்துவது எப்படி? - படிப்படியாக விளக்கம் - oper.html.
 • 'அழகி+'ஐ நிறுவுவது எப்படி? பயன்படுத்துவது எப்படி? - படிப்படியாக விளக்கம் - oper-plus.html.

 • அழகியின் 'கூகிள்' உதவி மன்றம் - http://groups.google.com/group/azhagi - உறுப்பினர் ஆகாமலேயே அனைத்து மடல்களையும் படிக்கலாம்.
  (முக்கியமாக, "Users' doubts --" என்ற தலைப்பில் தொடங்கும் மடல்களைப் படிக்கவும்)
 • அழகியின் 'யாஹூ' உதவி மன்றம் - http://groups.yahoo.com/group/azhagi - உறுப்பினர் ஆகாமலேயே அனைத்து மடல்களையும் படிக்கலாம்.

 • அழகியின் உதவிப் பக்கம் 1 - azhagi.com/faq.html
 • அழகியின் உதவிப் பக்கம் 2 - azhagi.com/help/index.html

 • அழகியின் யூனிகோட் உதவிப் பக்கம் 1 - uniset.html
 • அழகியின் யூனிகோட் உதவிப் பக்கம் 2 - unihelp.html

 • யூனிகோட் அல்லாத எழுத்துருவில் (உ-ம்: திஸ்கி), MS'Word-இல், தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? - click here
 • யூனிகோடில், MS'Word-இல், தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? - uniset.html#wordpp
 • யூனிகோடில், MS'Word-இல், மற்ற இந்திய மொழிகளில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? - uniall.html#wordpp
 • PageMaker, Photoshop, CorelDraw, etc. - இவைகளில், இந்திய மொழிகளில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? - uniset.html#pageps

 • அனைத்து இந்திய மொழிகளுக்குமான (தமிழ், ஹிந்தி, கன்னடா, தெலுகு, பெங்காலி, பஞ்சாபி, ..., ) சொல்'இணைப்பு - multi.html

 • தானியங்கி ஒலிபெயர்ப்பு எப்படி செய்வது என்பது குறித்து படிப்படியாக விளக்கம்.
  என் உற்றுயிர் தோழர் (மறைந்த) திரு.அந்தோணி அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

 • மாற்று ஒலிபெயர்ப்பு எப்படி செய்வது என்பது குறித்து படிப்படியாக விளக்கம்.
  மழலைகள்.காம் ஆசிரியர் திரு.ஆ.கி.இரா அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

 • தேவை இருப்பின், ards.html பக்கமும் பார்க்கவும்.

 • இந்திய மொழிகளில் (தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், ...) வலைத்தளம், வலைப்பக்கங்கள் அமைப்பது எப்படி?
  free1.html பார்க்கவும்.

 • அழகி மென்பொருளின் உள்ளேயும், உள்ளடங்கிய உதவிப் பக்கங்கள் ஏராளம் உண்டு - அழகியின் முகப்புத் திரையிலுள்ள பட்டன்கள் மூலமாகவும், 'Help' மெனு பட்டியலில் உள்ள பல்வேறு 'பட்டி உருப்படிகள்' மூலமாகவும். நீங்கள் முதன்முதலாக அழகியை உபயோகிப்பவராக இருந்தால், தொடக்கக் குறிப்புகளுக்கு இங்கே பார்க்கவும்.
அழகியின் மற்ற முக்கிய இணைப்புகள் அனைத்தும் ஒருசேர, கீழே:

 • அழகியின் வலையகம் - www.azhagi.com
 • அழகியின் ஆசிரியர் பக்கம் - azhagi.com/viewstam.html

 • அழகியின் பயனாளர்கள் பட்டியல் - azhagi.com/userstam.html
 • அழகி குறித்து பத்திரிகைகள்/டி.வி.க்கள் என்ன சொல்கின்றன? azhagi.com/presstam.html
 • அழகியின் பயனாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? (தமிழில்) azhagi.com/commentstam.html
 • அழகியின் பயனாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? (ஆங்கிலத்தில்) azhagi.com/comments.html

 • அழகியைப் பற்றி - azhagi.com/easytam.html
 • அழகியின் திரைப் பதிவுகள் - azhagi.com/snaps.html

 • அழகியின் அம்சங்கள் (தமிழில்) - azhagi.com/docs.html
 • அழகியின் அம்சங்கள் (ஆங்கிலத்தில்) - azhagi.com/feats.html
 • அழகியின் அம்சங்கள், அட்டவணையாக (tabulated) - azhagi.com/featstab.html

 • 'அழகி' மென்பொருளை இலவசமாய்ப் பதிவிறக்கம் செய்ய - azhagi.com/downloads.html
 • 100-க் கணக்கான இலவசத் தமிழ் எழுத்துருக்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய - azhagi.com/freefonts.html

 • தமிழ் மற்றும் இதர இந்திய மொழிகளுக்கான 'அனைத்து' மென்பொருட்களின் பட்டியல் - azhagi.com/indic.html

 • 'அழகி' உருவான கதை - azhagi.com/story.html
 • ஆசிரியரின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் - azhagi.com/ack.html

 • ஆசிரியரின் சமுதாயப் பங்களிப்பு - azhagi.com/sostam.html
 • அழகிக்கான உங்களது பங்களிப்புகள் - azhagi.com/spreadtam.html

 • 'அழகி' ஆசிரியரின் தொடர்புக்கு - contacts.html